Lời nói đầu

Git là công cụ quản lý mã nguồn vạn năng. Đây là một công cụ quản lý mã nguồn tin cậy, ổn định, đa dụng và cực kỳ mềm dẻo và chính sự mềm dẻo của Git làm cho việc học nó trở nên khó khăn, tất nhiên là không nói đến những người đã tạo ra nó.

Theo quan sát của Arthur C. Clarke, bất kể công nghệ tiên tiến nào cũng không thể phân biệt rạch ròi là nó có kỳ diệu hay không. Đây cũng là cách hay đề đề cập đến Git: những người mới sử dụng không cần quan tâm đến bên trong Git làm việc như thế nào mà hãy xem khả năng thần kỳ của nó như là một điệu gizmo có thể làm những người coi nó là bạn sửng sốt và làm điên đầu những người đối lập.

Thay vì đi sâu vào chi tiết, chúng tôi đưa ra phác thảo cách làm việc của các hiệu ứng chuyên biệt. Sau khi sử dụng lặp lại nhiều lần, từ từ bạn sẽ hiểu từng mẹo một và thực hiện được những việc mà mình muốn làm.

Bản dịch

Các định dạng khác

Lời cảm ơn!

Tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã dịch quyển sách này. Tôi rất cảm kích vì có được số lượng độc giả rộng lớn có được bởi những người đã được nêu tên ở trên.

Dustin Sallings, Alberto Bertogli, James Cameron, Douglas Livingstone, Michael Budde, Richard Albury, Tarmigan, Derek Mahar, Frode Aannevik, Keith Rarick, Andy Somerville, Ralf Recker, Øyvind A. Holm, Miklos Vajna, Sébastien Hinderer, Thomas Miedema, Joe Malin, Tyler Breisacher, Sonia Hamilton, Julian Haagsma, Romain Lespinasse, Sergey Litvinov, Oliver Ferrigni, David Toca, Сергей Сергеев, Joël Thieffry và Baiju Muthukadan đã đóng góp trong việc sửa chữa và cải tiến nội dung.

François Marier đã bảo trì gói Debian do Daniel Baumann khởi xướng.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ và sự tán dương của các bạn. Tôi muốn trích dẫn những lời đó ra đây, nhưng làm như thế có vẻ hơi lố bịch, tự cao tự đại.

Nếu tôi có sai sót gì, xin hãy thông tin hay gửi bản vá cho tôi!

Giấy phép sử dụng

Hướng dẫn này được phát hành dựa trên Giấy Ghép Công phiên bản 3. Đương nhiên, nội dung của quyển sách được quản lý bằng Git, và bạn có thể dễ dàng có được nó bằng cách gõ:

$ git clone git://repo.or.cz/gitmagic.git  # Tạo ra thư mục "gitmagic".

hay từ các máy chủ khác:

$ git clone git://github.com/blynn/gitmagic.git
$ git clone git://gitorious.org/gitmagic/mainline.git
$ git clone https://code.google.com/p/gitmagic/
$ git clone git://git.assembla.com/gitmagic.git
$ git clone git@bitbucket.org:blynn/gitmagic.git

GitHub, Assembla, và Bitbucket có hỗ trợ các kho có tính riêng tư, hai địa sau là miễn phí.